بازخورد درباره این کالا

کتاب مبانی مدیریت دولتی | انتشارات سمت

Essentials of Public Administration
0
از 0 رای

0دیدگاه

ویژگی های محصول
  • جلد : شومیز
  • مؤلف: : علی‌اصغر پورعزت
  • ناشر: : سمت
  • قطع: : وزیری
  • شابک: : 978-964-530-695-1
  • تعداد صفحه: : ۳۲۴
+ اطلاعات بیشتر
فروشگاه اداری‌ها | کتاب استخدامی و حقوقی
منتخب
98% رضایت خریداران عملکرد عالی
ضمانت اصالت کالا
موجود در انبار
  • ارسال توسط فروشگاه اداری‌ها
قیمت اصلی 162,000 تومان بود.قیمت فعلی 155,000 تومان است.
بروزرسانی قیمت: 20 آذر 1402
آیا قیمت مناسب تری سراغ دارید؟

محصولات مرتبط

نقد و بررسی

کتاب مبانی مدیریت دولتی | انتشارات سمت

فهرست کتاب مبانی مدیریت دولتی

مقدمه
بخش اول: چیستی اداره دولت
فصل اول: فهم اداره و حکمرانی
در گریز از تعاریف جزمی
واژگان و مفاهیم رهنما
داستان حکومت
داستان دولت
واژه شناسی حکومت، دولت و کشور
آلایه های زبانی و دیواره های معانی
جایگاه علمی و مفهومی اداره و مدیریت دولت
قدمت و وسعت دولتها
تفاوتهای بخش دولتی و بخش خصوصی
نتیجه بحث: اجتناب ناپذیری مدیریت حکومت و اداره دولت
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه اول – ادراک اداره و فهم حکمرانی
فصل دوم: موضوع شناسی علم اداره
در جستجوی بهترین سؤال
واژگان و مفاهیم رهنما
تنوع نیازها و محدودیت منابع
در جستجوی چهارچوبی انسجام بخش و هویت نگار
چیستی اداره دولت و حکومت (ماهیت اقدام)
کیستی اداره کننده و جامعه هدف اداره (کارگزار اقدام و اعضای جامعه هدف)
چرایی اداره دولت و حکومت (علت اقدام)
چگونگی اداره دولت و حکومت (نحوه اقدام)
در جستجوی چهارچوبی پویاساز و هویت پرداز
حکمرانی در کدام سطح و کجا (سطح اقدام)
حکمرانی در کدامین عرصه (عرصه اقدام)
حکمرانی با کدام وسایل (ابزارهای اقدام)
حکمرانی در چه زمانی و با چه اولویتی (اولویت اقدام)
دامنه متنوع و متکثر موضوعات قابل بحث در دانش اداره
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه دوم – مسائل حکمرانی
بخش دوم: عرصه ها و شاخه های حکمرانی
فصل سوم: عرصه های اقدام حکومت
بهترین عرصه اقدام
واژگان و مفاهیم رهنما
داستان حکومت در روایت اقتصاددانان
داستان حکومت در روایت سیاست دانان
داستان حکومت در روایت اهل فرهنگ و هنر
عصر سازمانها و شکل گیری تدریجی عرصه اداری
انگاره دولت خردگریز
انگاره ملت خردمند
چرخه های باطل عقب ماندگی و اضمحلال اجتماعی
توسعه عرصه اداری و سیستم برنامه‏ریزی ملی
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه سوم – عرصه‎های حکمرانی
فصل چهارم: تفکیک قوا و سیستم موازنه و مراقبه
خرده سیستمهای ناظر
واژگان و مفاهیم رهنما
قانون گذاری برای اجرا
اجرا برای حل مسئله
قضاوت درباره صحت اجرا
ساخت سیستم موازنه و مراقبه
نقش مردم در سیستم موازنه و مراقبه
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه چهارم – توازن قوا
بخش سوم: تصمیم‏گیری برای اداره و مدیریت دولت و حکومت
فصل پنجم: مبانی تصمیم‏گیری برای برنامه‏ریزی در سطح ملی
آینده مردم و مردم آینده
واژگان و مفاهیم رهنما
دریای ظرفیتها
ظرفیتهای انسانی
ظرفیتهای معدنی
ظرفیت منابع سوختی
ظرفیت آب، خاک و منابع طبیعی
ظرفیت زمان و مدیریت زمان ملی
برنامه‏ریزی برای ساخت آینده
برنامه‏ریزی سلولی عصرمدار
دلایل اصلی عدم اطمینان در برنامه‏ریزی
آینده کشور در گروی برنامه های امروز
ماهیت پیوندها در ساخت سلولهای برنامه‎ای
امکان‎پذیری برنامه ریزی فرانسلی در چهارچوب سیستم عصرمدار
آمایش سرزمین و برنامه‏ریزی عصرمدار در سطح ملی
از چشم انداز تا برنامه های عملیاتی
درک ماهیت زمان در سیستم برنامه ریزی سلولی عصرمدار
وظایف گروه دیده‎بان
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه پنجم – برنامه‎های ملی
فصل ششم: مبانی تصمیم گیری برای سازماندهی در سطح ملی
سازماندهی در عصر سازمانها
واژگان و مفاهیم رهنما
تصمیم‎گیری درباره ساختار
حیات شرافتمندانه سازمانها
مرگ شرافتمندانه
سازمانهای نامیرا
سازمانهای میرا یا سازمانهای سبز
مهم‎ترین خط سیرهای سازماندهی در دولت
الگوی مطلوب سازماندهی سازمانهای دولتی
الف) بوروکراسی ماشینی
ب) ساختار بخشی
ج) بوروکراسی حرفه‎ای
د) ساختارهای ساده
ﻫ ) ادهوکراسیها
و) سازمانهای مأموریتی
ز) سازمان یا هیئت سیاسی
ح) ادهوکراسی حرفه‎ای
ساختارهای فرازمانی
تنوع شکلهای سازمانی در انطباق با انواع الگوهای طراحی ساختار
روابط میان حکومتی و طراحی سازمان
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه ششم – سازمان حکومت
فصل هفتم: مبانی تصمیم‏گیری برای مدیریت منابع انسانی و بسیج امکانات در سطح ملی
هویت ملی و منابع انسانی و مادی
واژگان و مفاهیم رهنما
نسلهای آینده و منابع ملی
آموزش و پرورش و بازار کار
آموزش عالی و بازار کار
تجارت، صنعت و بازار کار
کشاورزی و بازار کار
خدمات و بازار کار
آسیب‎پذیری اقتصاد ملی از بازار نفت و مواد خام
بهره‎وری منابع انسانی، به مثابه مهم‎ترین منابع قابل اتکا در اقتصاد ملی
فراگرد ملت سازی برای اداره مسئله قومیتها
امید به زندگی و آینده
احساس شناسایی و دیده شدن در جمع یک ملت
مسیرهای پیشرفت شغلی در کلیت جامعه
بیمه‎های اجتماعی و بازپروری نیروی کار
بسیج منابع ملی
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه هفتم – بسیج خردمندانه منابع ملی
فصل هشتم: مبانی تصمیم گیری برای رهبری و هدایت در سطح ملی
راهبری و رهروی
واژگان و مفاهیم رهنما
رهبری
نظریه های رهبری
زبان رهبری و تسری مفهوم آن
رهبری بصیر در جوامع پیچیده و متنوع
رهبری اُسوه
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه هشتم – پیروان اسوه
فصل نهم: مبانی تصمیم‏گیری برای نظارت و بازرسی در سطح ملی
نظارت بر راه
واژگان و مفاهیم رهنما
نظارت و کنترل
سیستم کنترل گذشته نگر
سیستم کنترل حال نگر
سیستم کنترل آینده نگر
نظارت بر سیستمهای متنوع
نظارت بر سیستمهای پیچیده
نظارت بر سیستمهای انعطاف‎پذیر
نظارت بر سیستمهای برخوردار از ثبات
سیستم کنترل و نظارت عامه یا کنترل اجتماعی
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه نهم ­ پایش در دولت هوشمند
بخش چهارم: طرح مسئله عمومی و چالشهای معاصر دولتها و حکومتها
فصل دهم: مسائل عمومی و مسئولیتهای اجتماعی حکومتها
چیستی مسئله عمومی
واژگان و مفاهیم رهنما
رسالت دانش‎پژوه علم اداره
از علم اداره تا عمل اداری
رصد مفهوم مسئله عمومی و خط‎مشی دولتی
نوع‎شناسی مسائل عمومی
مبانی اولویت‎بندی مسائل عمومی
مسئولیت اجتماعی حکومتها و سازمانهای دولتی
مسئولیتهای اجتماعی حکومتها در برابر نسلهای آینده
مبانی اولویت‎بندی مسئولیتهای اجتماعی
مبانی اخلاقی حکمرانی و حکمرانی اخلاقی
اخلاق و تصویر حکومت در انظار عامه
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه دهم – مهم‎ترین مسئله اداره
فصل یازدهم: چالشهای بسط نظریه حکمرانی در عصر الکترونیسم و جهانی شدن
چالشها و فرصتهای حکمرانی
واژگان و مفاهیم رهنما
مسائل سنتی و جدید حکمرانی
مسائل سنتی
مسائل ویژه عصر الکترونیسم
روزنه های امید
نیازها و کمبودها
نظریه پردازی برای حل مسئله
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه یازدهم – نظریه اداری
بخش پنجم: سیر نظریه های اداره و حکمرانی
فصل دوازدهم: دشواری نیل به یک پارادایم با توجه به تنوع مباحث و مسائل اداری
نظریه پردازی می کنم، پس هستم
واژگان و مفاهیم رهنما
سنت اداره و سیر نظریه های اداری
چهارچوب منسجمی برای مطالعه مباحث متنوع اداره دولت
دو ساحت انسجام بخش؛ توصیف وضعیت آرمانی و اهتمام به حل مسئله
توصیف وضعیت آرمانی
حل مسئله و مطالعات کاربردی
ورود مستمر واژگان و اصطلاحات علوم گوناگون به ساحت دانش اداره
نظریه‎های توصیفی و نظریه‎های تجویزی
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه دوازدهم – نظریه‎پردازی در قلمرو حکمرانی
فصل سیزدهم: رصد هویت اداره دولت و حکومت
بازتابهای مینوبوروک
واژگان و مفاهیم رهنما
رویکرد سنتی به اداره
رویکرد اداره دولتی نوین
رویکرد مدیریت دولتی نوین
رویکرد بازآفرینی حکومت کارآفرین
رویکرد حکومت الکترونیک
رویکرد حکمرانی خوب
رویکرد خدمات دولتی نوین
ارزیابی رویکردها و نظریه‎های اداره و حکمرانی
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه سیزدهم – نظریه‎ای برای فردا
فصل چهاردهم: سیر دنباله‎دار نظریه‎های جدید اداره و حکمرانی از حکمرانی سالم تا حکمرانی متعالی
از کویر تا آبادی
واژگان و مفاهیم رهنما
کویر، اینجا و اکنون
حکمرانی سالم
داستان حکمرانی تعالی‎گرا
داستان سیستم خط‎مشی‎گذاری عصرمدار
مباحث و پرسشهای مهم
سؤالاتی برای مطالعه بیشتر
کارگاه چهاردهم – طرح آبادسازی کویر
منابع و مآخذ
نمایه

نمایش بیشتر - بستن

عرصه عمومی، عرصه اقدام جمعی مردم و حکمرانان است؛ مردمی که اگر هوشیارانه مترصد نیل به راه نجات باشند، کار حکمرانان را چنان اصلاح می کنند تا در هنگام هدفگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، راهبری و نظارت بر امور، ضامن تحقق منافع عمومی و عدالت اجتماعی در نسلهای متوالی گردند. هدف از اداره عمومی و مدیریت دولتی همین است.

توضیحات تکمیلی

کتاب مبانی مدیریت دولتی | انتشارات سمت
مشخصات دیگر
جلد

شومیز

مؤلف:

علی‌اصغر پورعزت

ناشر:

سمت

قطع:

وزیری

شابک:

978-964-530-695-1

تعداد صفحه:

۳۲۴

امتیاز کاربران به:

کتاب مبانی مدیریت دولتی | انتشارات سمت (0نفر)
کیفیت ساخت
0
ارزش خرید به نسبت قیمت
0
امکانات و قابلیت ها
0
سهولت استفاده
0
دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد. افزودن دیدگاه
نظرات کاربران

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…