نمونه آرای داوری در خصوص “حق فسخ در قرارداد مشارکت در ساخت”

پارس کالا
3 بهمن, 1400
بدون دیدگاه
3 دقیقه زمان مطالعه
حق فسخ در قرارداد مشارکت در ساخت

حق فسخ در قرارداد مشارکت در ساخت

قراردادهای مشارکت در ساخت ابتدائاً میان مالک و سازنده منعقد شده و معمولاً دارای شرط داوری می­باشند؛ بطوریکه در دعاوی و اختلافات حاصله طرفین مسائل خود را از طریق مراجعه به داور رفع می­نمایند. داور منتخب در این موارد اقدام به صدور رای داوری در دعاوی مشارکت در ساخت می­نماید. در برخی ازدعاوی مشارکت در ساخت ممکن است داور از طریق مراجع قضائی انتخاب شده و اقدام به صدور رای نماید.

گاهی در قراردادهای مشارکت در ساخت، علی رغم وجود انعقاد کامل قرارداد، ایفای تعهد از سوی طرفین صورت نمی­پذیرد؛ عدم ایفای تعهدات به ویژه از سوی سازنده، ممکن است به دلیل وجود یا ایجاد مانع و مشکلی در اجرای تعهدات وی باشد که در این موارد اگر مالک و سازنده نتوانند از پس برطرف کردن مانع موجود برآیند، اختلاف حاصل شده در این خصوص در صورت وجود شرط داوری در قرارداد به داور منتخب ارجاع گشته و داور پس از بررسی قرارداد و چگونگی رفع مانع اقدام به صدور رای داوری در دعوای مشارکت در ساخت واقعه می­نماید.

در ذیل نمونه­‌ای از «رای داور در دعوای مشارکت در ساخت» میان مالک و سازنده با محوریت بررسی چگونگی رفع مانع، آورده شده است.

دانود فایل نمونه آرای داوری در خصوص “حق فسخ در قرارداد مشارکت در ساخت”

بدون دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.