حذف فوق العاده خاص کارکنان وزارت کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی از بودجه 1403

rasool
28 اسفند, 1402
بدون دیدگاه
3 دقیقه زمان مطالعه

حذف فوق العاده خاص کارکنان وزارت کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی از بودجه 1403

اداری‌ها- با ابلاغ بخش اول کلیات قانون بودجه سال 1403، مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص فوق العاده خاص کارکنان وزارت کشور و کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی حذف شده است.

متن کامل تبصره ۱۵ قانون بودحه سال ۱۴۰۳ کل کشور به شرح زیر است:

الف- در سال ۱۴۰۳، حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر موضوع ماده (۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات سازمان انرژی اتمی کارکنان کشوری و لشکری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به شرح زیر افزایش می‌یابد

۱️- ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر و حقوق بازنشستگان وظیفه بگیران مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی به میزان بیست درصد (۲۰) افزایش می یابد.

۲️- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) به میزان بیست درصد (۲۰) افزایش می‌یابد تفاوت تطبيق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت تطبيق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و تفاوت تطبيق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ در حکم حقوق بدون تغییر باقی می‌ماند.

۲-۱- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران به میزان صدمیلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود.

۲-۲- مستمری والدین شهدا به میزان یک و نیم (۱/۵) برابر مبلغ مندرج در جزء (۱-۲) این بند تعیین می‌شود.

۲-۳- حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان نود میلیون (۹۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین میشود.

۵-۳- در اجرای ماده (۵۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (۷۱) حداقل دریافتی پایور حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵) حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد (۹۰٪) حداقل دریافتی پایور می‌باشد.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است تمامی اعتبارات لازم جهت اجرای این بند را در ردیف بودجه مستقل به صورت جداگانه ذیل ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور کند.

۳️- امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۵) ماده (۷۹) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۲۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای بازنشستگان و سایر مشمولان ماده مذکور تعیین میگردد برای فرزند سوم و بیشتر به این ضرایب سی واحد درصد اضافه میشود.

ب- بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقدشغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقدشغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع و توجه به دهکهای درآمدی کمک معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران تعیین میشود، پرداخت نمایند.

پ- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۵۰۳ به گروههای مختلف حقوق بگیر موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی موضوع جزء (۱-۲) بند «الف» این تبصره است پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هرطریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند ممنوع است.

بند مستثنی است افزایش سقف دریافتی موضوع این حکم با درخواست بالاترین مقام دستگاه و با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص و نه دستگاه (خاص) از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است.

موارد حذف شده از این قانون به شرح زیر است:

۱- به منظور نگهداشت و ایجاد انگیزش کارکنان وزارت کشور، سازمان های تابعه و وابسته و استانداری های سراسر کشور، فوق العاده خاص به میزان یک و نیم (۵/۱) برابر مجموع حق شغل و حق شاغل در احکام ایشان برقرار و مشمول کسور بازنشستگی می‌شود. این فوق‌العاده بر اساس دستورالعمل پیشنهادی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای حقوق و دستمزد انجام می‌شود.

۲- به منظور نگهداشت و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی از ابتدای سال ۱۴۰۳، ۳ هزار امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ و سایر قوانین و مقررات استخدامی تحت عنوان فوق العاده خاص در احکام کارگزینی و یا قراردادهای آن ها اعمال می گردد. این فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی می باشد و صرفا در محاسبه پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی قابل محاسبه است. اعمال این امتیاز در خصوص کارمندانی که طی سال های گذشته از فوق العاده خاص بهره مند شده اند در سقف امتیاز موضوع این ماده بلامانع است.

بدون دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.