راهنمای خوانده در خصوص نحوه کار با زیرسامانه دادرسی کار

پارس کالا
3 بهمن, 1400
بدون دیدگاه
3 دقیقه زمان مطالعه
نحوه کار با زیرسامانه دادرسی کار

راهنمای خوانده در خصوص نحوه کار با زیرسامانه دادرسی کار

سایت سامانه جامع روابط کار، سامانه‌ای است که جهت ارائه خدمات الکترونیک روابط کار شکل گرفته است. این سامانه در حال حاضر تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد. سایت سامانه جامع روابط کار به آدرس prkar.mcls.gov.ir می‌باشد که با استفاده از آن به خدمات مختلف عرضه شده برای کارفرمایان، کارگران و مجموعه افراد مرتبط دسترسی ایجاد می¬گردد و ثبت نام آن به دو صورت حضورس و غیر حضوری صورت می¬گیرد.
خدمات ارائه شده در این سامانه شامل:

۱-ثبت شکایت از کارفرما: این شکایت تنها از طریق ارائه دادخواست توسط کارگر ثبت می‌گردد.

۲-خدمات عمومی و بیمه بیکاری.

سامانه جامع مذکور دارای زیرسامانه¬های متفاوتی بوده که یکی از آن¬ها زیرسامانه دادرسی کار می¬باشد؛ این زیرسامانه به شکایات مطروحه در حوزه کار رسیدگی می‌نماید، چنانچه در این سامانه شکایتی علیه شخصی مطرح شده و خوانده دعوی قرار گیرد، به منظور مطلع شدن از موضوع شکایت مطروحه، دفاع از حق خود و انجام پیگیری‌های آتی بایستی اقداماتی انجام دهد.

جزوه آموزشی ذیل، تمامی اقدامات لازمی را که خوانده دعوی در سامانه دادرسی کار می¬بایست انجام دهد، به صورت گام به گام و مرحله¬ای جهت بهره¬برداری به تفصیل بررسی نموده است.

 

بدون دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.