دانلود رایگان “نوآوری های مهم قانون دیوان عدالت اداری”

rasool
25 آبان, 1402
1 دیدگاه
3 دقیقه زمان مطالعه
نوآوری های مهم قانون دیوان عدالت اداری

دانلود رایگان “نوآوری های مهم قانون دیوان عدالت اداری”

در این مطلب می‌توانید فایل کتابچه “نوآوری های مهم قانون دیوان عدالت اداری” که از سوی معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در پاییز ۱۴۰۲ منتشر شده است را دانلود کنید:

? دانلود رایگان “نوآوری های مهم قانون دیوان عدالت اداری”

فهرست مطالب این کتابچه به شرح زیر است:

 • مقدمه
 • مبحث اول: ساختار شعب تجدید نظر (ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری)
 • مبحث دوم: امکان شکایت اشخاص عمومی از آرای مراجع اختصاصی اداری و یک مرحله ای شدن رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع مذکور
 • مبحث سوم: احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت (تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری)
 • مبحث چهارم: رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی
 • مبحث پنجم: تعیین مهلت شش ماهه و یکساله برای شکایت از تصمیمات و اقدامات اداری و دستگاههای اجرایی (تبصره ۳ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری)
 • مبحث ششم: لزوم مراجعه ابتدایی اشخاص به ادارات قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و الزام دستگاه به پاسخگویی ظرف حداکثر سه ماه مگر در موارد فوری
 • مبحث هفتم: پیش‌بینی امکان شکایت از تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، دادستان کل کشور و سازمانها و مؤسسات مردم نهاد در راستای صیانت از حقوق عمومی
 • مبحث هشتم: ایجاد و تأسیس معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری
 • مبحث نهم: رسیدگی به اعتراض از تصمیمات و آرای مراجع شبه قضایی (ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری)
 • مبحث دهم: قرار رد دفتری دادخواست
 • مبحث یازدهم: استرداد دادخواست قبل از وصول پاسخ طرف شکایت (ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری)
 • مبحث دوازدهم: استرداد دادخواست پس از وصول پاسخ طرف شکایت (ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری)
 • مبحث سیزدهم: قرار عدم صلاحیت (ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری)
 • مبحث چهاردهم: دستور موقت (مواد ۳۴ الی ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری)
 • مبحث پانزدهم: ورود ثالث (ماده ۵۵ قانون دیوان عدالت اداری)
 • مبحث شانزدهم: کیفیت رسیدگی به مصوبات و آیین‌نامه‌های معترض عنه به جهت مغایرت با موازین شرعی و نحوه استعلام از شورای نگهبان
 • مبحث هفدهم: الزام مقام اداری به تبعیت از رأی هیأت عمومی در تصمیمات بعدی

پیشنهاد خرید:

1 دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.